GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-05-2021 08:52   Güncelleme : 22-05-2021 08:52

Basın kartı pamuk ipliğine bağlı

Basın kartı pamuk ipliğine bağlı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile geçici ve sürekli basın kartı taşıyanların basın kartları, yoruma açık, objektif kriterler içermeyen, öznel kriterlerle iptal edilebilecek. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, geçici ve sürekli basın kartı taşıyanların basın kartlarının iptal edileceği hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre, “taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergileyen, şiddet ve terörü özendirecek yayınlar yapan, suça tahrik eden, teşvik eden ve suçla mücadeleyi etkisiz kılanların geçici veya sürekli basın kartları”, komisyonca yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu Başkan tarafından iptal edilebilecek. Buna karşın yine yönetmelikte yapılan değişiklikle, basın kartı alabilecekler arasına, RTÜK’te basın başdanışmanı, daire başkanları, yardımcıları ve üst kurul uzmanları, Cumhurbaşkanlığı basın yayın ofislerinde görevliler ve İletişim Başkanlığı özel kalem müdürü de eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çıkarılan 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikte öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

Terör ve örgütlü suçlar şartı genişletildi

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” suçu da eklenirken, terör amacıyla işlenen suçların kapsamı da suçlarla bağlantılı olarak genişletildi.

1 aydan fazla ara vermemek

Ayrıca basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlarda yer alan 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapma koşuluna, mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışma koşulu da eklendi.

1,50 m2

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerde aranan şartlarda yer alan “yüzölçümü 2,25 metrekarenin üzerinde olanlar” ibaresi, “yüzölçümü 1,50 metrekarenin üzerinde olanlar” şeklinde değiştirildi.

Basın-yayın kuruluşlarında basın kartı verilebilecek unvanlar ve kontenjanlara “Ekli listelerde yer alan unvanlara ilişkin, basın-yayın kuruluşlarının mevzuatında yapılan düzenlemeler sonucu isim değişikliği olması halinde, yapılan işin mahiyetinde değişiklik olmaması şartıyla, ikinci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar mevcut unvan ile basın kartı başvurusunda bulunulabilir” şeklinde üçüncü fıkra eklendi.

RTÜK’te basın başdanışmanı, daire başkanları, yardımcıları ve üst kurul uzmanlarına da basın kartı verilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda basın kartı verilebilecek unvanlara basın başdanışmanına, daire başkanlarına, daire başkan yardımcılarına ve üst kurul uzmanlarına eklendi.

Cumhurbaşkanlığı basın yayın ofislerinde görevlilere basın kartı

Basın kartı verilebilecek diğer kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil edenler arasındaki şartlar, “Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında basın-yayın faaliyeti yürüten kişiler ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Başkanlıklarda ve Ofislerde Basın ve Halkla İlişkiler Birimi amirine ve bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten personele, bakanlıklarda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten en fazla iki personele, basın yayın kuruluşlarının çalışanlarınca kurulmuş ve basın kartlı en çok üyeye sahip olan sendikada; genel başkan ve genel başkan yardımcıları ile idare müdürüne” şeklinde değiştirildi.