GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-04-2021 11:48   Güncelleme : 26-04-2021 11:48

Adalet Bakanlığı'ndan soykırım sözlerine yanıt

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan soykırım sözlerine yanıt

Adalet Bakanlığı tarafından “Soykırım Nedir?”, ”Bir fiilin soykırım olduğuna kim karar verir?” “Mevzuatımızda soykırım suçu var mıdır?”, “1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen görevli ve yetkili bir mahkeme kararı var mı, olabilir mi?”, “1915 olaylarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılayabilir mi?”, “1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmemek cezalandırılabilir mi?”, “ABD Başkanı’nın açıklamalarının hukuki temeli var mı?” gibi sözde 'Ermeni Soykırımı'nı ele alan soru başlıklarının hukuki açıdan açıklandığı bir mesaj yayınlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından, soykırım, “Hukukun tanımladığı ve çerçevesini belirlediği uluslararası topluma karşı bir suç tipidir. Bu suç uluslararası düzeyde ilk defa 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile tanımlanmış bulunmaktadır” şeklinde açıklandı.

Mesaja göre, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığı sorusu, “Türkiye 1950'den bu yana, yani ilk yıllardan itibaren, bu sözleşmeye taraftır. 149 devletin taraf olduğu sözleşme doğrultusunda ülkeler iç hukuklarında da soykırım suçunu düzenlemiştir” ifadeleriyle cevaplandı.

Mesaja göre, “Mevzuatımızda soykırım suçu var mıdır?” sorusu, “1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 76. maddede soykırım suçunu, 77. maddede insanlığa karşı suçları uluslararası belgelerde ortaya konulan çerçeveye uygun şekilde düzenlemiştir. Üstelik bu suçlarda zamanaşımının işlemeyeceği de hüküm altına alınmıştır. Zamanaşımının işlememesi kuralı 1 Haziran 2005'ten sonra işlenen suçlar için geçerlidir” diye cevaplandı.